Zakończenie zajęć szkoły pływania - informacje

 Informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych kończymy zajęcia Szkoły Pływania w roku szkolnym 2019/2020.

Basen zostanie otwarty od 6 czerwca 2020 r., lecz planowane limity osób uniemożliwiają prowadzenie zajęć grupowych.

W związku z tym proponujemy, według Państwa wyboru, dwa rozwiązania:

1. Zwrot wpłaconych środków za zajęcia, które się nie odbyły.

W tym celu proszę przesłać na adres e-mail: biuro.fansport@gmail.com:

Imię i nazwisko uczestnika

Dzień i godzina zajęć

Numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot pieniędzy.

LUB

2. Przeniesienie wpłaconych zaliczek na poczet kursu pływania rozpoczynającego się we wrześniu 2020 r.

W tym celu proszę przesłać wiadomość mailową: biuro.fansport@gmail.com lub skontaktować się pod numerem tel. 604 935 409.

 

Kadra Szkoły Pływania Fan-Sport

 

poprzednia aktualność następna aktualność