1. Przed rozpoczęciem zajęć rodzice wyrażają pisemną zgodę na udział dziecka w zajęciach nauki pływania w czasie trwania całego kursu oraz o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w wodzie.
   
 2. Szkoła Pływania „Fan-Sport” nie odpowiada za rzeczy pozostawione na basenie w czasie prowadzenia zajęć.
   
 3. Wartościowe rzeczy można pozostawić w szatni głównej lub u instruktora prowadzącego zajęcia.
   
 4. Wpłatę I raty za zajęcia należy uiścić na początku kursu (w pierwszym dniu zajęć).
   
 5. Opuszczanie zajęć w Szkole Pływania „Fan-Sport” nie jest podstawą do zwrotu pieniędzy.
   
 6. Pytania do instruktorów należy kierować przed lub po zajęciach.
   
 7. W przypadku dłuższej choroby kursanta istnieje możliwość odrobienia zajęć w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu z instruktorem.
   
 8. Obowiązkowe wyposażenia kursanta na zajęcia: kąpielówki, czepek, klapki, ręcznik, zalecane są również okulary pływackie.